PONIATOWA

Pomnik pamięci 14 000 Żydów, obywateli Polski, Niemiec, Austrii, Czechosłowacji więźniów niemieckiego obozu pracy w Poniatowej zamordowanych przez Niemców w masowej egzekucji podczas akcji „Erntefest” („Dożynki”) w dniu 4 listopada 1943 roku


INSKRYPCJA:

PAMIĘCI // 14 000 ŻYDÓW // OBYWATELI // POLSKI, NIEMIEC, // AUSTRII, CZECHOSŁOWACJI // WIĘŹNIÓW // NIEMIECKIEGO OBOZU PRACY // W PONIATOWEJ // ZAMORDOWANYCH // PRZEZ NIEMCÓW // W MASOWEJ EGZEKUCJI // „ERNTEFEST” („DOŻYNKI”) // W DNIU 4 LISTOPADA 1943 R. // NIECH DUSZE ICH // MAJĄ UDZIAŁ // W ŻYCIU WIECZNYM

TO THE MEMORY // 14000 JEWS // CITIZENS OF POLAND, GERMANY, // AUSTRIA, CZECHOSLOVAKIA // PRISONERS // OF GERMAN LABOUR CAMP // IN PONIATOWA // MURDERED BY GERMANS // IN MASS EXECUTION // „ERNTEFEST” // („HARVEST FESTIVAL”) // ON 4TH OF NOVEMBER 1943 // MAY THEIR SOULS // BE BOUND UP IN THE BONDS // OF ETERNAL LIFE
jak dotrzeć z Poniatowej:

Poniatowa ul. Nałęczowska – Poniatowa ul. Fabryczna 1,8 km (2 min)

Kieruj się ul. Nałęczowską na południowy wschód, następnie ul. Fabryczną w stronę Chodla (droga nr 2630L). Za Zespołem Szkół w Poniatowej naprzeciwko domu weselnego znajduje się pomnik pamięci 14 000 Żydów, obywateli Polski, Niemiec, Austrii, Czechosłowacji więźniów niemieckiego obozu pracy w Poniatowej zamordowanych przez Niemców w masowej egzekucji „Erntefest” („Dożynki”) w dniu 4 listopada 1943 roku.

współrzędne GPS N: 51°10’34.2 E: 22°04’18.7

<      model 3D

początek stronyII WOJNA ŚWIATOWA


 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

Szlakiem pomników pamięci narodowej w Gminie Poniatowa